REGISTER  |  LOGIN   RO EN

(Only for Healthcare Professionals)

Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: 2020

 1. Informatii generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale N&I Medical Advertising SRL („Proprietarul”), o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social situat în București, Sectorul 3, Calea Călărași nr. 240, bloc 76, scara 1, parter, ap. 2, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.medicalbusinesspress.com („Site”-ul). Menționăm că acest document conține prevederi specifice aplicabile profesioniștilor din domeniul sănătății.

Dacă aveți orice întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați în oricare dintre modalitățile menționate mai jos.

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Pe Site, colectăm date personale prin diferite metode, inclusiv prin înregistrări, cereri, sondaje, în legătură cu solicitările dvs., și în mod automat atunci când navigați pe Site.

Datele cu caracter personal pe care le obținem pot include, după caz:

 • Numele și prenumele; 

 • Adresa locului de desfășurare a profesiei; 

 • Adresa de e-mail; 


 • Numărul de telefon; 
 

 • Datele dumneavoastră profesionale (biografia personală/acreditările, studii absolvite, licențe, specializări, afilieri profesionale, publicații, acreditări și alte realizări profesionale, ocupație/post/funcție, spital, specializare medicală, și numărul de identificare ca specialist în domeniul medical sau actul de identitate eliberat de autorități);

 • Date privind activitatea din contul dumneavoastră;
 • Date privind locația dumneavoastră (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un telefon mobil); 

 • Informații privind vizitele dumneavoastră pe Site-ul nostru, inclusiv tipul de browser și de sistem de operare pe care le folosiți, orele de acces, paginile vizualizate, URL-uri accesate, adresa IP și pagina pe care ați vizualizat-o înainte de a naviga pe pagina noastră; 

 • Identificator de modul cookie; 

 • Identificator de publicitate al telefonului dumneavoastră; 

 • informații privind dispozitivul folosit, inclusiv codul unic de identificare al acestuia, modelul hardware, sistemul de operare și versiunea acestuia și informații referitoare la rețeaua mobilă utilizată; 


 

Răspunsurile dumneavoastră la sondajele la care alegeți să luați parte, inclusiv

 

răspunsurile la sondaj legate de boli sau de practică (spre exemplu, numărul de

 pacienti cu o anumită afecțiune pe care îi consultați;)

 Interesele dumneavoastră (starea de sănătate și subiecte despre care dumneavoastră

căutați informații prin intermediul Site-ului sau în legătură cu care sunteți interesați);

 • Informații cu privirea la utilizarea de către dumneavoastră a produselor prezentate pe Site și interacțiunile cu Proprietarul.

De asemenea este posibil să colectăm Date personale din alte surse, inclusiv companii care se ocupă cu datele, baze de date accesibile publicului, parteneri de marketing asociați, platforme de socializare și alte terțe părți.

Este posibil să primim Date personale de la terțe părți pentru a confirma detaliile de contact, sau pentru a vă înțelege mai bine interesele asociind informațiile demografice cu datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat.

Atunci când sunteți rugat să ne furnizați date personale, aveți dreptul de a refuza. Dacă însă optați să nu ne furnizați datele personale care ne sunt necesare pentru a furniza serviciile specifice Site-ului, este posibil să nu vă putem furniza acele servicii.

În cazul în care ne furnizați sau ne permiteți să colectăm orice date personale în legătură cu alte persoane, confirmați că aveți autoritatea de a împărtăși acele informații și că ne permiteți să utilizăm acele date conform prezentei Politici de confidențialitate.

 1. Modalitatea de obținere a datelor cu caracter personal

În general, putem obține informații cu caracter personal în cursul monitorizării instrumentelor și serviciilor noastre tehnologice, inclusiv comunicări prin e-mail expediate către și de către Proprietar. De asemenea, putem obține informații cu caracter personal prin înregistrarea pe Site sau putem primi informații despre dumneavoastră de la terțe părți.

Putem primi informații profesionale despre dumneavoastră din alte surse, de pilda, din informații ale medicilor (inclusiv din surse disponibile public) sau de la pacienții dumneavoastră.

Putem combina informații pe care le avem din surse diferite.

 1. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți utilizator al Site-ului, Proprietarul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Proprietarului în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare. 


Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Proprietarului de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului. 


 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de Proprietar, prin intermediul Site-ului. 


Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. 


Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, în contul dumneavoastră. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea contului dumneavoastră de pe site. 


Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. 


 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site- ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe Site. 


Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Proprietarului de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. 


 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe Site. 


Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Proprietarului de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. 


Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. 


 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Proprietarul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Proprietarul va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Proprietar pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Proprietarul poate dezvălui datele dumneavoastră personale către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Proprietarul în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului, ori către autoritățile publice centrale/locale, cum ar fi: agenții și furnizorii noștri, consilierii și auditorii noștri profesioniști, filialele noastre și partenerii noștri de afaceri, autorități de reglementare, guverne și autorități de aplicare a legii, instanțe, tribunale, arbitri și alte complete judiciare; și terțe părți în legatură cu vânzarea, cumpărarea, fuziunea sau reorganizarea, total sau în parte a afacerii noastre sau cu orice altă schimbare a afacerii noastre, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului; 

 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Proprietar prin intermediul Site-ului; 

 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui; 

 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor; 

 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege; 

 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc. 

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Proprietar pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

 1. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

(a) dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Proprietar, conform celor descrise în prezenta Politică de confidențialitate;

            (b)  dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Proprietarului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc; 


.           (c)  dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Proprietar a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; 


Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. 


.           (d)  dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 

 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 

 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; 

 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea
unei obligații legale; 

 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul. 


Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Proprietarul să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice. 


.           (e)  dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite 
verificarea corectitudinii datelor; 

 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 

 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau 

 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. 


.           (f)  dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Proprietar către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; 


.           (g)  dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:

 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Proprietarului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Proprietarul poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 

 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct. 


.           (h)  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; 


.           (i)  dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: redactia@medicalbusinesspress.com

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați pagina dedicată