REGISTER  |  LOGIN   RO EN

(Only for Healthcare Professionals)

Termeni și Condiții

Bine ați venit pe pagina de internet www.medicalbusinesspress.com

Ultima actualizare: 2020

Site-ul este proprietatea [N&I Medical Advertising SRL] („Proprietarul”), o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social situat în București, Sectorul 3, Calea Călărași nr. 240, bloc 76, scara 1, parter, ap. 2.

Vă rugăm să citiți și să studiați cu atenție acești Termeni și Condiții de utilizare a Site-ului înainte de a-l accesa sau utiliza. Prin accesarea și/sau utilizarea acestui site, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții. Dacă nu sunteți de acord, nu utilizați acest Site.

Proprietarul are dreptul de a modifica, în totalitate sau parțial, acești Termeni și Condiții, la libera sa alegere, în orice moment. Este răspunderea fiecărui utilizator al Site-ului să verifice regulat acești Termeni și Condiții întrucât orice modificare intră în vigoare imediat ce este postată pe Site. Continuarea utilizării de către dvs. a acestui Site după o actualizare a Termenilor și Condițiilor, înseamnă acordul dumneavoastră de a respecta toate modificările aduse pe această cale.

Informațiile de pe acest Site sunt furnizate exclusiv pentru o informare generală și în scopuri educaționale. Totuși, conținutul acestui Site nu trebuie interpretat ca o recomandare medicală. Consilierea medicală trebuie întotdeauna solicitată personalului calificat în domeniu.

(1)  Utilizarea Site-ului

Prin accesarea Site-ului confirmați că sunteți de acord să respectați oricare și toate prevederile legale aplicabile și nu veți întreprinde nicio acțiune care să deterioreze, împiedice, perturbe accesul la, întrerupă ori să afecteze funcționarea acestui Site sau să împiedice utilizarea și exploatarea acestuia de către alți utilizatori.

Puteți naviga liber pe acest Site. Aveți dreptul de a accesa acest Site fara a descarca materiale de pe el.

Proprietarul are dreptul de a retrage sau de a modifica, în tot sau în parte, informațiile puse la dispoziție pe acest Site fără nicio formalitate.

Proprietarul nu este răspunzător în niciun fel dacă, din orice motiv, la orice moment și pentru orice durată, Site-ul este indisponibil.

(2)  Conținut. Utilizatori calificați

Acest Site este destinat exclusiv profesioniștilor din domeniul sănătății. Prin folosirea acestui site confirmați expres că sunteți un profesionist din domeniul sănătății în sensul prevederilor legale aplicabile. Pentru claritate, „profesionist din domeniul sănătății” înseamnă medici, medici dentiști, farmaciști și asistenți medicali sau de farmacie.

Acest Site poate conține informații referitoare la diverse afecțiuni medicale și tratamentul acestora. Aceste informații sunt furnizate doar cu scopul de informare generală și nu au rolul de a înlocui recomandările cadrelor medicale calificate.

 

Indiferent de informațiile prezentate pe Site, informațiile esențiale din rezumatul caracteristicilor produsului sunt cele care vor ghida profesioniștii din domeniul sănătății cu privire la utilizarea corespunzătoare a oricăror și tuturor medicamentelor.

(3)  Cont

Prin crearea unui cont pe Site (inclusiv crearea unei parole), vă asumați întreaga responsabilitate cu privire la păstrarea confidențialității informațiilor referitoare la contul dumneavoastră precum și pentru întreaga activitate din și în legătură cu acest cont.

(4)  Linkuri către alte site-uri

Acest Site poate conține linkuri către alte site-uri ale unor terți. Proprietarul nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul lor și nu va fi responsabil pentru nicio pierdere, daună sau cost de niciun fel care decurg din asemenea informații.

(5)  Drepturi de proprietate intelectuală

Cu excepția cazului în care se precizează în mod expres altfel, Proprietarul are toate drepturile de autor, brevetele, drepturile asupra mărcilor comerciale, know-how-ul și informațiile cu caracter confidențial sau nu, precum și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu acest Site. Toate drepturile de autor și alte notificări privind proprietatea intelectuală conținute în materialele descărcate numai cu acordul in scris al Proprietarului, trebuie menținute și respectate.

Cu excepția celor prevăzute la punctul (1) din acești Termeni și Condiții, conținutul acestui Site poate fi copiat, total sau parțial, numai cu acordul prealabil, expres și în scris al Proprietarului și, în orice caz, se vor păstra toate mențiunile referitoare la drepturile de proprietate. Utilizarea oricăror dintre mărcile comerciale, drepturile de autor sau materialelor de pe Site este interzisă și poate constitui o încălcare a legilor referitoare la drepturile de autor, a celor referitoare la mărcile comerciale, sau altor legi ori acte normative, fiind pasibilă de sancționare conform legislației aplicabile.

(6)  Răspundere

Proprietarul va depune eforturi rezonabile pentru a include informații precise și actualizate pe acest Site, dar nu garantează, nu-și asumă nicio responsabilitate și nu face nicio declarație de niciun fel în ceea ce privește acuratețea, gradul de actualizare, calitatea, caracterul complet sau adecvarea la scop a acestora. Cu excepția cazurilor în care acest lucru este interzis prin lege, este exclusă orice condiție, garanție, drept sau răspundere care altfel ar fi implicată de acești Termeni și Condiții sau impuse prin lege. Această limitare include orice pierdere, daună sau cost provocat de orice viruși care vă infectează computerul, programele sau datele.

(7)  Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

Utilizarea acestui Site, acești Termeni și Condiții, precum și orice alte documente sau informații disponibile pe Site sunt guvernate și vor fi interpretate conform legislației din România.

Orice dispută sau neînțelegere în legătură cu Site-ul sau acești Termeni și Condiții se vor soluționa amiabil prin negocieri între părți. Totuși, în cazul în care părțile nu ajung la o înțelegere în termen de 3 (trei) luni de la data primului document scris comunicat cu privire la disputa în cauză, aceasta va fi deferită instanței competente din România.

(8)  Confidențialitate și cookies

Pentru informații cu privire la drepturile utilizatorilor și condițiile conform cărora putem utiliza orice date cu caracter personal care ne sunt puse la dispoziție prin intermediul acestui Site, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate și Politica de cookies

(9)  Dispoziții finale

Titlurile folosite în acești Termeni și Condiții sunt doar pentru ușurință și nu vor fi folosite pentru a determina sensul sau interpretarea acestor Termeni și Condiții.

În măsura în care oricare dintre prevederile ale acestor Termeni și Condiții sunt ilegale, nule sau neaplicabile, ele vor fi considerate nescrise, fără ca aceasta să afecteze validitatea celorlalte prevederi.